top of page

Zelfvertrouwen, zelfbeeld en besluitvaardigheid.

Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Het is een realistische kijk op je eigen kunnen en doen. Het opbouwen ervan is een proces dat al in de kinderjaren begint. Onze ouders, maar ook de omgeving (vrienden, school, leefomgeving) is hierbij van grote invloed. Een kind dat opgroeit in een open- en liefdevolle samenleving zal op latere leeftijd nauwelijks last hebben van gebrek aan zelfvertrouwen. Wordt het kind echter te beschermd opgevoed, gepest of krijgt het veel kritiek te verduren, dan kan dit op latere leeftijd leiden tot gebrek aan zelfvertrouwen. Het e.e.a. uit zich dan door alles in twijfel te trekken. Hoewel je wel een eigen mening kunt hebben, durf je er vaak niet voor uit te komen. Je bent bang dat je mening niet gewaardeerd wordt.

Wellicht is het nu tijd om wat aan zelfverbetering te doen.


Laag zelfvertrouwen?

Veel of weinig zelfvertrouwen, het hoort bij wie we zijn. Mensen met een laag vertrouwen in zichzelf denken er niet voortdurend aan, zij zijn hieraan gewend geraakt. Vaak wordt gezegd dat het lage zelfvertrouwen schuilt in iemands karakter.

Toch kun je er veel hinder van ondervinden. Mensen met een laag vertrouwen in zichzelf stralen dit vaak uit. Ze kunnen moeilijk keuzes maken en/of besluiten nemen en bereiken vaak niet datgene wat ze willen bereiken, bijvoorbeeld in het arbeidsproces. Hoewel anderen het voor de wind gaat, slagen zij er maar niet in om hoger op te komen. Ook in het aangaan van relaties hebben zij vaak moeite om een geschikte partner te vinden. Ze zijn minder succesvol en voelen zich veelal onbegrepen.

Heb je naast een verminderd zelfvertrouwen ook een laag- of negatief zelfbeeld (eigenwaarde), kijk dan ook eens hier. Omdat er in veel gevallen een relatie is tussen beide problemen, kan dit wellicht in eenzelfde behandeling worden aangepakt.


Zelfvertrouwen en hypnose?

Ben je voor een dubbeltje geboren, dan zul je nooit een kwartje worden.

Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens!

Er is altijd een tijd voor een positieve verandering.

Het is voor iedereen mogelijk om het zelfvertrouwen een ware boost te geven. Hier bedoelen we met nadruk niet een peptalk die alleen op het bewustzijn werkt en vaak van korte duur is, maar een blijvend en onbewust proces dat resulteert in meer vertrouwen in je eigen kunnen en doen.

Door middel van hypnose en hypnotherapie wordt het onderbewustzijn als het ware “ge-reset”.


Als jij klaar bent voor een nieuw begin is hypnose de oplossing voor jou!

bottom of page